CE Nedir?

CE İşareti Fransızca “Conformité Européenné” kelimelerinin baş harflerinden oluşmuştur. Anlamı ise “Avrupa’ya Uygunluk” u ifade etmektedir.


CE işareti, bir ürün ya da ürün grubunun, Avrupa Birliği nin Sağlık, Güvenlik, Çevre ve Tüketicinin Korunması konusunda oluşturulmuş olduğu ürün direktifleri olarak bilinen temel şartlarına uygun olduğunu gösterir. Ürün direktifleri; hangi ürünün ne tür temel şartları karşılaması gerektiğini ve/veya hangi performans seviyesinde olması gerektiğini belirler.


1985 yılında hayata geçirilen mevzuatlar başlangıçta “EC Mark” olarak kullanılırken, bu terim 1993 te yayınlanan 93/68/EEC direktifiyle resmi olarak “CE Marking” olarak değiştirilmiştir. Şu anda tüm Avrupa Birliği ülkelerinde CE Marking olarak kullanılmaktadır.

CE işareti, ürünün satıldığı pazarda yasal olarak yer alabileceğinin bir işaretidir. CE işareti, ürünün herhangi bir uygunsuzluk durumunda, üretici firma tarafından koşulsuz geri çekileceğinin göstergesidir. CE işareti bir kalite işareti değildir, ürünün ilgili direktiflerce belirlenen tüm şartlara uygun olarak üretildiğini ve kontrol edildiğini gösterir.

CE için tanımlanmış ürün gruplarına ait uyum süreçleri ürün gruplarının tabi olduğu Bakanlıklar, diğer kamu kurumları ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca sürdürülmüştür.


Dış ticaretimiz açısından, bu işareti taşıması gerektiği halde taşımayan ürünün Avrupa Birliği üyesi ülkelere ihracatı mümkün değildir. İç pazarımız açısından ise, mevzuat uyumu tamamlanmış ve zorunlu uygulamaya girmiş, ürün yönetmelikleri kapsamına giren ürünlerden CE İşareti taşıması gerektiği halde taşımayan ürünlerin ülkemiz piyasasına sürülmesi de mümkün bulunmamaktadır.


AB Yapı Malzemeleri Direktifi’nin (89/106/EC) uyumlaştırılma çalışmalarını Bayındırlık ve İskan Bakanlığı üstlenmiş , hazırlanan yönetmelik 8 Eylül 2002 tarihinde resmi gazete’de yayınlanmış ve 01 Ocak 2007 tarihinden itibaren mecburi uygulamaya girmiştir.

Sektörümüz için 2 adet uyumlaştırılmış standart vardır (TS EN 771-1 Tuğlalar , TS EN 1304 Kiremitler ). Bu standartlar kapsamındaki tüm ürünler CE işareti taşımak zorundadır. Bu ürünler ; yatay delikli tuğlalar , düşey delikli tuğlalar , dış bacalar ve tüm kiremit çeşitleri. Asmolen çeşitleri , Avrupa’da uyumlaştırılmış bir standart yayınlanmadığı için şimdilik CE işareti taşıma mecburiyeti yoktur


Üretim ve satış hizmetleri konusunda göstermiş olduğumuz kalite anlayışı ile her zaman ihtiyaçlarınıza en uygun çözümleri siz müşterilerimize sunmaya devam edeceğiz...

Copyright all right reserve.